Demontaža i Rušenje

Kompanija Ahsun posjeduje savremenu i modernu mehanizaciju potrebnu za izvođenje radova demontaže i rušenja građevinskih objekata. U svojoj paleti građevinske mehanizacije posjedujemo i mašine za reciklažu i ponovno korištenje građevinskog otpada.