O Nama

Firma „Ahsun sirovinacomerc“ d.o.o. osnovana je 1997.godine sa osnovnom djelatnošću reciklaža metalnih otpadaka i ostataka.

Prateći kretanja na tržištu i razvoj tehnologije, Ahsun je u saradnji sa eminentnim

domaćim i internacionalnim partnerima proširio svoju djelatnost na:

pružanje usluga (servisa) u crnoj metalurgiji, gdje se pokazao kao pouzdan partner u

rušenju i demontaži industrijskih objekata, preradi troske kao industrijskom agregatu za izgradnju puteva, te demontaži i rušenju građevinskih objekata.

Druga djelatnost koju smo razvili je zaštita od korozije (AKZ), a što podrazumijeva zaštitu metalnih površina i konstrukcija od korozije. Kao lideri na tržištu u oblasti antikorozivne zaštite, posjedujemo vlastitu mobilnu opremu pomoću koje pripremamo površinu za primjenu premaza, te kontrolu kvaliteta, što nam uz educirane uposlenike omogućava da pružimo uslugu ključ u ruke i na mjestu po zahtjevu klijenta.

U cilju unapređenja poslovnih procesa, usvojili smo sistem upravljanja kvalitetom  i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.