Reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka

Kompanija Ahsun se pokazala kao uspješna kompanija u recikliranju metalnog i nemetalnog otpada koji se nakog recikliranja koristi u proizvodnji novih proizvoda.

U svom radu recikliramo sve vrste metalnog i nemetalnog otpada. Moderna oprema i obučeno osoblje garant su kvaliteta rada i zaštite čovjekove okoline.