Referentna Lista

ELEKTROPRIVREDA d.d. SARAJEVO, PODRUŽNICA TE KAKANJ 

(Rušenje dimnjaka visine 100 m, koji se nalazi u središtu proizvodnih objekata)

ARCELOR MITTAL ZENICA d.o.o.

(zbrinjavanje troske sa visoke peći i elektropeći)

THYSSEN KRRUP MILLSERVICES UND SYSTEMS GmbH 

(zbrinjavanje troske sa visoke peći  i elektropeći)

ŽELJEZARA "ZENICA" ZENICA

(U krugu Željezare Zenica na površini od oko 120.000 m2 srušili smo sljedeće objekte:

-četiri koksne baterije visine 38 m, dužine 300 m,

-silose za doziranje uglja visine 52 m

-trafo stanice i radne hale visine do 16 m

ostali prateći objekti )

„TKM“ MOSTAR 

(Demontaža i rušenje oko 3.500 t postrojenja i opreme iz hala čija površina iznosi preko 25.000 m2)

ŽELJEZARA „ILIJAŠ“ ILIJAŠ

(Rušenje krovova i krovne konstrukcije sa hala visine oko 10m, te gas-generatora visine oko 12 metara.)

RUDNIK OLOVA, CINKA I BARITA VAREŠ

(Rušenje i demontaža postrojenja u višeetažnim halama visine i do 15 m.)

„CIMOS TMD CASTING“ d.o.o. ZENICA

(Porušeno je 8 (osam) armirano -  betonskih temeljnih stopa dimenzije 20mx10m, dubine i do 20m.)

„OPĆINA KAKANJ“

(Porušen je armirano betonski most, visine oko 10 m, dužine oko 50m sa 4 betonske kule.)

„MEĐUNARODNI AERODROM“ SARAJEVO

(Nasipanje  i uređenje zaštitnog pojasa oko  poletno - sletne staze.)

„SUNITA COMERC“ d.o.o. MOSTAR 

( Rušenje silosa (silosi za žito u „Fabrici stočne hrane Hepok“od čeličnog lima, visine 40 m, prečnika 6-8 m)

 

REFERENTNA LISTA OBAVLJENIH USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE

AMITEA d.o.o. Mostar

ARCELOR MITTAL  ZENICA d.o.o. Zenica

 ENERGOINVEST TDS  d.o.o. Sarajevo

EFCO NAT d.o.o. Maglaj

ENCO  d.o.o. Sarajevo

FINING d.o.o.  Gračanica

FUEL BOSS d.o.o.  Zenica

MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo

PREVENT FAD JELAH d.d.

ŽELJEZARA „ILIJAš“ d.d. ILIJAŠ

SUR TEC –EUROSJAJ d.o.o. Konjic

MLIN MAJIĆ, Odžak

BOSNALIJEK  d.d., SARAJEVO

CIMOS AI, NOVI TRAVNIK

SIK MOSTAR d.o.o.

BONOCOM d.o.o. Rijeka