Usluge

foto-83-1024x683

Antikorozivna Zaštita

Kvalitetna antikorozivna zaštita jedan je od osnovnih preduslova za obezbeđivanje dugotrajnosti materijala i konstrukcija. Radimo antikorozivnu zaštitu svih vrsta konstrukcija, instalacija i oprema.

foto-90-1024x683

Manipulacija Troske

Firma Ahsun-sirovinacomerce je lider u preradi metalurške troske I izdvajanju metalnog dijela iz iste.

foto-103-1024x683

Demontaža i Rušenje

Kompanija Ahsun posjeduje savremenu i modernu mehanizaciju potrebnu za izvođenje radova demontaže i rušenja građevinskih objekata.

foto-17-1024x683

Iznajmljivanje Građevinskih Mašina

Kompanija Ahsun posjeduje savremenu i modernu mehanizaciju kao i vješte i obučene radnike za rad sa istom.

foto-163-1024x683

Reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka

Kompanija Ahsun se pokazala kao uspješna kompanija u recikliranju metalnog i nemetalnog otpada koji se nakog recikliranja koristi u proizvodnji novih proizvoda.